Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Libáková Ľubica (100%)
Názov:Kváziexperiment v problematike rodovo podmieneného násilia [electronic]
Zdroj:Journal Socioterapie [print] : vedecký časopis Inštitútu edukológie a sociálnej práce
Lokácia:Roč. 5, č. 3. - Prešov, (2019), s. 70-73
ISSN:2453-7543