Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Od pokušenia po porozumenie - Dominik Tatarka [print]
Zdroj:Slavica litteraria [print] : vědecký recenzovaný časopis publikující odborné práce z oblasti literárněvědné slavistiky
Lokácia:Roč. 22, č. 1. - Brno, (2019), s. 17-26
ISSN:1212-1509. - ISSN 2336-4491