Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Švorc Peter (100%)
Názov:Svidnícky Zemedelský spolok a rusínsky senátor Jurko Lažo [electronic]
Zdroj:Človek a spoločnosť [electronic] : internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied
Lokácia:Roč. 22. - Košice, (2019), s. 105-119
ISSN:1335-3608