Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Mátel Andrej (40%)
Autor:Kuzyšin Bohuslav (40%)
Autor:Schavel Milan (20%)
Názov:Reflexia ďalšieho vzdelávania a profesijného rozvoja sociálnych pracovníkov na Slovensku a v Českej republike [print]
Zdroj:Sociální práce [print, elektronický dokument] : nabízíme spojení teorie s praxí : ponúkame spojenie teórie s praxou
Lokácia:Roč. 19, č. 2. - Brno, (2019), s. 21-41
ISSN:1213-6204. - ISSN 1805-885X