Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADC
Autor:Lyócsa Štefan (34%)
Autor:Výrost Tomáš (33%)
Autor:Baumöhl Eduard (33%)
Názov:Return spillovers around the globe: A network approach [print]
Zdroj:Economic Modelling [print] : The International Journal of Theoretical and Applied Papers on Economic Modelling
Lokácia:Roč. 77. - Amsterdam, (2019), s. 133-146
ISSN:0264-9993. - ISSN 1873-6122