Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Mayer Katarína (50%)
Autor:Lenhardtová Martina (50%)
Názov:Prínos vybraných spolkov k rozvoju vzdelávania dospelých na Slovensku v období ČSR (1918 ľ 1938) [electronic]
Zdroj:Teória a prax edukácie dospelých [electronic] : andragogické vedecké štúdie
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2019
Lokácia:s. 97-111
ISBN:978-80-555-2218-0