Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:GII
Autor:Gavurová Miroslava (100%)
Názov:Report z jedného extrémne vydareného prekladateľského projektového stretnutia [electronic]
Zdroj:Kritika prekladu [electronic]
Lokácia:č. 1-2. - Banská Bystrica, (2019), s. 91-94
ISSN:1339-3405