Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Miško Dávid (34%)
Autor:Vagaš Matúš (33%)
Autor:Kovaľová Jana (33%)
Názov:Súvislosti medzi osobnostnými charakteristikami a rozhodovacími štýlmi v organizácii [electronic]
Zdroj:Manažment podnikania a vecí verejných [electronic]
Lokácia:Roč. 14, č. 1. - Bratislava, (2019), s. 1-10
ISSN:1337-0510. - ISSN 2453-8167