Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Kosturková Martina (100%)
Názov:Potreba kritického sociologického myslenia v učiteľských študijných programoch [elektronický dokument]
Zdroj:Pedagogika.sk [elektronický dokument] : slovenský časopis pre pedagogické vedy : Slovak Journal for Educational Sciences
Lokácia:Roč. 10, č. 2. - Bratislava, (2019), s. 100-126
ISSN:1338-0982
URL:http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-10/cislo-2/studia-kosturkova.pdf