Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:EDI
Autor:Hlebová Bibiána (100%)
Názov:Dubayová, T., Kochová, H.: Mentor ako facilitátor školskej úspešnosti žiakov z rómskeho etnika na strednej škole. Prešov : Roma Education Fund, 2016. 107 s. ISBN 978-80-972434-7-0 [print]
Zdroj:Štúdie zo špeciálnej pedagogiky [print] : medzinárodný vedecký recenzovaný časopis
Lokácia:Roč. 8, č. 1. - Prešov, (2019), s. 154-155
ISSN:2585-7363