Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Kosturková Martina (50%)
Autor:Velmovská Klára (50%)
Názov:Názory študentov učiteľstva na rozvoj ich argumentačných schopností [elektronický dokument]
Zdroj:Edukácia [elektronický dokument] : vedecko-odborný časopis
Lokácia:Roč. 3, č. 1. - Košice, (2019), s. 110-118
ISSN:1339-8725
URL:https://www.upjs.sk/public/media/20805/Edukacia_1_2019.pdf