Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Zahatňanská Mária (100%)
Názov:Interpersonálne vzťahy medzi členmi rodiny [print]
Zdroj:Studia Socialia Cracoviensia [print]
Lokácia:Roč. 10, č. 1. - Krakov, (2018), s. 37-44
ISSN:2080-6604. - ISSN 2391-6710