Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:EDI
Autor:Šimková Patrícia (100%)
Názov:Hlebová, B.: Edukácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018. 286 s. ISBN 978-80-555-2089-6 [print]
Zdroj:Štúdie zo špeciálnej pedagogiky [print] : medzinárodný vedecký recenzovaný časopis
Lokácia:Roč. 8, č. 1. - Prešov, (2019), s. 147-149
ISSN:2585-7363