Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Stanislavová Zuzana (100%)
Názov:Svet v inom svete [print] : človek s postihnutím v autobiografickom diskurze
Zdroj:Bibiana [print] : revue o umení pre deti a mládež
Lokácia:Roč. 26, č. 1. - Bratislava, (2019), s. 4-12
ISSN:1335-7263