Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADD
Autor:Flachbartová Lívia (100%)
Názov:Sokrates, Aischinés a sokratovský dialóg [print]
Zdroj:Filozofia [electronic]
Lokácia:74, Roč. 1. - Bratislava, (2019), s. 52-63
ISSN:0046-385X. - ISSN 2585-7061