Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Hronček Pavel (30%)
Autor:Weis Karol (30%)
Autor:Doktor Marek (4%)
Autor:Čech Vladimír (16%)
Autor:Jesenský Miloš (4%)
Autor:Rybár Pavol (4%)
Autor:Benčöová Barbora (4%)
Autor:Baláž Bartolomej (4%)
Autor:Pribila Martin (4%)
Názov:Terminological definition of the terms "Pinge" (Binge) [electronic]
Zdroj:Acta Montanistica Slovaca [electronic]
Lokácia:Roč. 23, č. 4. - Košice, (2018), s. 433-447
ISSN:1335-1788. - ISSN 1339-3103