Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Timková Silvia (50%)
Autor:Minčík Jozef (10%)
Autor:Kučera Ján (10%)
Autor:Urban Daniel (10%)
Autor:Klamárová Tatiana (10%)
Autor:Novotná Barbora (10%)
Názov:Effect of Tetracalcium phosphate/Nanomonetite Cement on Dentine Remineralization in Artificial Caries: An In vitro Study [print]
Zdroj:International Journal of Dentistry and Oral Health [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 5, č. 2. - Milpitas, (2019), s. 1-6
ISSN:2378-7090