Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFH
Autor:Slivková Ivana (100%)
Názov:Status bieloruského jazyka vo formovaní kultúrnej identity literárnej postavy [print]
Zdroj:Slovanské spisovné jazyky v synchrónii a diachrónii: západoslovanský a východoslovanský kontext [electronic] : zborník abstraktov vedeckých príspevkov
Vydavateľské údaje:Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2019
Lokácia:s. 72-72
ISBN:978-80-557-1542-1