Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADD
Autor:Cepko Jaroslav (50%)
Autor:Suvák Vladislav (50%)
Autor:Kalaš Andrej (100%)
Názov:Vybrané zlomky Aischina zo Sféttu [electronic]
Zdroj:Filozofia [electronic]
Lokácia:74, Roč. 1. - Bratislava, (2019), s. 64-73
ISSN:0046-385X. - ISSN 2585-7061