Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Součková Marta (100%)
Názov:Slovaškama literatura sleg 1989 godina [print]
Zdroj:Literaturen Vestnik [print]
Lokácia:Roč. 28, č. 3. - Sofia, (2019), s. 3-7
ISSN:1310-9561