Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BDF
Autor:Grešš Halász Beáta (50%)
Autor:Tkáčová Ľubomíra (25%)
Autor:Magurová Dagmar (25%)
Názov:Kto je vlastne praktická sestra (nurse practitioner)? [print]
Zdroj:Zdravotnícke noviny [print] : časopis odborných profesií v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti
Lokácia:Roč. 24, č. 2. - Bratislava, (2019), s. 7-7
ISSN:1335-4477