Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Liptáková Ľudmila (100%)
Názov:Slovotvorná motivácia v jazykovom vývine dieťaťa [print]
Zdroj:Jazykovedný časopis [print] : vedecký časopis pre otázky teórie jazyka : scientific journal for the theory of language
Lokácia:Roč. 69, č. 3. - Bratislava, (2018), s. 600-615
ISSN:1338-4287. - ISSN 0021-5597