Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Lukáč Eduard (100%)
Názov:Osvetový zväz pre Slovensko a zjazdy osvetových pracovníkov na Slovensku v medzivojnovom období ČSR [print]
Zdroj:Historia scholastica [print]
Lokácia:Roč. 4, č. 2 (2018), s. 31-45
ISSN:1804-4913. - ISSN 2336-680X