Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Mayer Katarína (100%)
Názov:Význam periodika „Náš ľud – ľudovýchovný vestník pre Slovensko“ pre osvetovú činnosť na Slovensku (s dôrazom na nezamestnanosť) [print]
Zdroj:Historia scholastica [print]
Lokácia:Roč. 4, č. 2 (2018), s. 46-57
ISSN:1804-4913. - ISSN 2336-680X