Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Boroňová Iveta (45%)
Autor:Bernasovská Jarmila (15%)
Autor:Kmec Ján (10%)
Autor:Zigová Michaela (5%)
Autor:Petrejčíková Eva (5%)
Autor:Bernasovský Ivan (5%)
Autor:Grejtáková Daniela (5%)
Autor:Mačeková Soňa (5%)
Autor:Tóthová Iveta (5%)
Názov:Cardiomyopathies: clinical diagnostics and molecular-genetic approach [print]
Zdroj:Slovenská antropológia [print] : bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV
Lokácia:Roč. 21, č. 1. - Bratislava, (2018), s. 6-10
ISSN:1336-5827