Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Dudášová Júlia (100%)
Názov:Štefan Tóbik a jeho dielo Gemerské nárečia I. - III. v kontexte slovenskej jazykovedy [print]
Zdroj:Slavica Slovaca [electronic] : orgán Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV a Matice slovenskej
Lokácia:Roč. 53, č. 3-4. - Bratislava, (2018), s. 29-41
ISSN:0037-6787. - ISSN 1336-2364