Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Šuličová Andrea (30%)
Autor:Šantová Tatiana (30%)
Autor:Derňarová Ľubica (10%)
Autor:Cinová Jana (10%)
Autor:Novotná Zuzana (10%)
Autor:Šimová Zuzana (10%)
Názov:Vedomosti pedagógov o zvládaní komplikácií diabetes mellitus 1. typu u detí v predškolskom a školskom veku [print]
Zdroj:GRANT journal [electronic] : European Grant Projects, Results, Research & Development, Science : Peer-Reviewed Scientific Journal
Lokácia:Roč. 7, č. 2. - Hradec Králové, (2018), s. 68-71
ISSN:1805-0638. - ISSN 1805-062X