Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Majerníková Ľudmila (70%)
Autor:Magurová Dagmar (10%)
Autor:Obročníková Andrea (10%)
Autor:Grešš Halász Beáta (10%)
Názov:Zmysel života a onkologický pacient [print]
Zdroj:Onkologie [electronic]
Lokácia:Roč. 12, č. 1. - Olomouc, (2018), s. 23-25
ISBN:978-80-7471-246-3
ISSN:1802-4475. - ISSN 1803-5345