Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Kopčáková Slávka (100%)
Názov:Reflexia náboženských problémov hornouhorských evanjelikov a miesto náboženskej výchovy v teoretickom odkaze Tobiasa Gottfrieda Schröera [print]
Zdroj:Historia Ecclesiastica [print] : časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe
Lokácia:Roč. 9, č. 1. - Prešov, (2018), s. 115-129
ISSN:1338-4341