Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Komenská Katarína (100%)
Názov:Death, ethical judgments and dignity [print]
Zdroj:Ethics & Bioethics [print] : (in Central Europe)
Lokácia:Roč. 8, č. 3-4. - Varšava, (2018), s. 201-208
ISSN:1338-5615. - ISSN 2453-7829