Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Bačík Radovan (45%)
Autor:Nastišin Ľudovít (45%)
Autor:Lukáč Adrián (10%)
Názov:Korelačná analýza vyhľadávacích trendov pre vybrané oblasti virtuálnej reality na slovenskom trhu [print]
Zdroj:Exclusive journal [print] : economy and society and environment
Lokácia:Roč. 6, č. 3. - Prešov, (2018), s. 18-22
ISSN:1339-0260