Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Fazekaš Juraj (45%)
Autor:Fazekašová Danica (40%)
Autor:Hronec Ondrej (5%)
Autor:Benková Eva (5%)
Autor:Boltižiar Martin (5%)
Názov:Contamination of soil and vegetation at a magneSite mining area in Jelšava-Lubeník (Slovakia) [print]
Zdroj:Ekológia [print] : International Journal for Ecological Problems of the Biosphere : Medzinárodný časopis pre ekologické problémy biosféry : The Journal of Institute of Landscape Ecology of Slovak Academy of Sciences
Lokácia:Roč. 37, č. 2. - Bratislava, (2018), s. 101-111
ISSN:1335-342X. - ISSN 1337-947X