Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Kandráčová Viktória (50%)
Autor:Michaeli Eva (50%)
Názov:Priestorová štruktúra krajiny katastra Drienovskej Novej Vsi a jej hospodárske využitie
Ohlas:[4] MINÁR, Jozef a kol.: Geoekologický (komplexný fyzickogeografický) výskum a mapovanie vo veľkých mierkach. Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 2001. S. 179. ISBN 80-968146-3-X.
Ohlas:[4] HOVANČÍKOVÁ, Jana. Šarišské Dravce. 1. vyd. Šarišské Dravce : Obecný úrad Šarišské Dravce, 2005, s. 97.
Ohlas:[4] ČECH, Vladimír. Theoretic-methodological basics of physical-geographical regionalization and its reflection in selected regional pieces of work of Slovak geographers. In Folia geographica 12. Prírodné vedy. 2008, roč. 47, p. 45.
Ohlas:[4] FERANEC, J., OŤAHEĽ, J. Land cover/land use change research and mapping in Slovakia. In Geographia Slovaca, ISSN 1210-3519. 2009, no. 26, p. 186. ISBN 978-80-970076-3-8.