Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Harčár Ján (100%)
Názov:Geomorfologická mapa Prešova
Ohlas:[4] MINÁR, Jozef a kol.: Geoekologický (komplexný fyzickogeografický) výskum a mapovanie vo veľkých mierkach. Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 2001. S. 178. ISBN 80-968146-3-X.