Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Koščo Ján (100%)
Názov:Ichtyofauna inundačných vôd Latorice
Zdroj:Natura Carpatica : zborník Východoslovenského múzea v Košiciach. Prírodné vedy
Lokácia:28 (1987), s. 183-188
Ohlas:[4] TEREK, Jozef: Ekologické aktívne povrchy - princíp, problémy, možnosti použitia. In: Ekologické vedy na konci 20. storočia. Nitra : Sekos, 2001. S. 66.
Ohlas:[1] BARTOŠOVÁ, Šárka - JURAJDA, Pavel: A comparison of 0+ fish communities in borrow pits under different flooding regime. In: Folia zoologica, 50 (4), 2001, s. 314.