Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Zozuľak Ján (100%)
Názov:Pastierska a misijná perspektíva katechetického poslania Cirkvi
Zdroj:Zborník materiálov z vedeckej konferencie zameranej na pastoračné otázky na tému: Dušpastierska služba na začiatku 3. tisícročia, Prešov 10.2.2000 a materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie na tému: Pravoslávna cirkev a teológia na prelome tisícročí, Prešov 21.10.2000
Vydavateľské údaje:Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity, 2001
Lokácia:S. 21-37
ISBN:80-8068-024-8
Ohlas:[3] KORMANÍK, Peter. Pravoslávne dušpastierstvo II. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2009, s. 176. ISBN 978-83-928613-9-3.