Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Zozuľak Ján (100%)
Názov:Výročie svätého Klimenta Rímskeho (92-101)
Zdroj:Pravoslávny teologický zborník XXIV (9)
Vydavateľské údaje:Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU, 2001
Lokácia:S. 255-261
ISBN:80-8068-081-7
Ohlas:[4] KUZMYK, Vasyľ. Analýza christologického a soteriologického aspektu teológie svätého Klimenta Rímskeho. In Acta Patristica : vedecký recenzovaný akademický časopis zameraný hlavne na oblasti patrológie, teológie, religionistiky, biblistiky, hermeneutiky, filozofie, pedagogiky, psychológie, sociológie a svetových a cirkevných dejín, ISSN 1338-3299. 2010, č. 1, s. 11.