Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BEF
Autor:Zozuľak Ján (100%)
Názov:Miesto a úloha mládeže v Cirkvi
Zdroj:Pravoslávny kalendár 2002
Vydavateľské údaje:Prešov : Metropolitná rada Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, 2001
Lokácia:S. 79-85
ISBN:80-968134-4-7
Ohlas:[4] PRUŽINSKÝ, Štefan, ml. Pravoslávna mládež a sociálna služba Cirkvi. In Mladý človek - budúcnosť Cirkvi : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 12. apríla 2010 na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [cit. 2010-12-02], s. 68. ISBN 978-80-555-0246-5. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/PBF/Zozulak5/index.html>