Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:O výslovnosti spoluhlásky "v"
Zdroj:Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka
Lokácia:Roč. 29, č. 6 (1964), s. 342-348
Ohlas:[3] KOVACHOVA RIVERA de ROSALES, Valeria: Las consonantes /b/ y /v/ del eslovaco, como uno de los problemas específicos en el aprendizaje por parte de los alumnos hispanohablantes. In: Eslavística Complutense I, 2001, s. 321.
Ohlas:[4] NAVRÁTIL, Ladislav: O konsonantickom podsystéme spisovnej slovenčiny. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, roč. 47, 2001, č. 5-6, s. 159.
Ohlas:[4] ĎUROVIČ, Ľubomír. O slovenčine a Slovensku. Vybrané štúdie I. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2004, s. 71.