Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:DAI
Autor:Stejskal Tomáš (100%)
Názov:Príspevok k zákonitostiam vytvárania pohybového návyku v plávaní delfinovým spôsobom. Otázky plateau pri nácviku plaveckej techniky : kandidátska dizertačná práca
Vydavateľské údaje:Bratislava : FTVŠ UK, 1963
Rozsah:191 s.
Ohlas:[4] BELEJ, Michal: Motorické učenie. Prešov : FHPV PU, 2001. S. 181. ISBN 80-8068-041-8.