Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Balogh Lajos (5%)
Autor:Bernstein Samuil Borisovič (5%)
Autor:Demina Evgenia (5%)
Autor:Dudášová Júlia (10%)
Autor:Hanudeľová Zuzana (5%)
Autor:Klepikova Galina Petrovna (5%)
Autor:Lizanec Petro (5%)
Autor:Oczkowa Barbara (5%)
Autor:Pavel Vasile (5%)
Autor:Petrovič Dragoljub (5%)
Autor:Remetič Slobodan (5%)
Autor:Rieger Janusz (5%)
Autor:Ripka Ivor (5%)
Autor:Siatkowski Janusz (5%)
Autor:Šrámek Rudolf (5%)
Autor:Udler Rubin (5%)
Autor:Vašek Antonín (5%)
Autor:Vidoeski Božidar (5%)
Autor:Zakrevska Jaroslava (5%)
Názov:Celokarpatský dialektologický atlas. 5. zväzok
Vydavateľské údaje:Bratislava : Veda, 1997
Rozsah:228 s., 85 máp
ISBN:80-224-0511-6
Ohlas:[3] MÚCSKOVÁ, Gabriela: Porovnanie sémantických štruktúr názvov húb spracovaných v 5. zväzku CKDA. In: Zbornik Matice Srpske za filologiju i lingvistiku. XLIII. Novi Sad : Matica Srpska, 2000. S. 377.