Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Teória informácie a estetický komunikát
Rozsah:1, č. 3 (1969), s. 40-44
Edícia:Realita
Ohlas:[4] Fabian, A.: Hodnota vzťahov. In: Verbum. 1997, 8, č. 4.. s. 174.