Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Drotárová Eva, st (100%)
Názov:Pohľady do problematiky motivácie k učeniu žiakov ZŠ
Zdroj:Psychológia a patopsychológia dieťaťa
Lokácia:Roč. 22, č. 2 (1987), s. 99-120
ISSN:0555-5574
Ohlas:[4] HVOZDÍK, Stanislav: Kapitoly zo školskej psychológie. II. diel. Prešov : FF PU, 2000. S. 216. ISBN 80-88885-98-1.
Ohlas:[3] ČÁP, Jan - MAREŠ, Jiří: Psychologie pro učitele. Praha : Portál, 2001. S. 601. ISBN 80-7178-463-X.