Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Tokárová Anna (100%)
Názov:Sociálna práca (teoretické základy) : učebné texty pre adaptačné štúdium sociálnych pracovníkov
Vydavateľské údaje:Bratislava : MPSVR, 1997
Ohlas:[4] ŽILOVÁ, Anna: Kapitoly z teórie sociálnej práce I. Žilina : EDIS, 2000. S. 118. ISBN 80-7100-783-8.
Ohlas:[4] ŽILOVÁ, Anna. Kapitoly z teórie sociálnej práce (náuka o sociálnej práci). 2. rozš. a upr. vyd. Badín : Mentor, 2003, s. 103.