Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:O motívoch matky a dieťaťa
Zdroj:Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury
Lokácia:Roč. 2, č. 4 (1997), s. 6-9
ISSN:1211-3484
Ohlas:[4] ROSOVÁ, Milena: Obraz dítěte a rodiny v současné tvorbě. In: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Presoviensis. Studia Philologica, Annus VII, 2000, s. 46.