Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Teória literatúry : základy slovenskej verziológie
Vydavateľské údaje:Košice : Rektorát UPJŠ, 1988
Rozsah:189 s.
Ohlas:[4] Sabolová, O.: K problematike kompozície umeleckej prózy. In: Štylistika neverbálnej komunikácie / ved. red. a zost. Ján Sabol. Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 1997. s. 208.