Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Furdík Juraj (100%)
Názov:Slovotvorná analógia a analogická slovotvorba
Zdroj:Jazykovedný časopis
Lokácia:Roč. 21, č. 1 (1970), s. 54-59
ISSN:0021-5597
Ohlas:[4] LIPTÁKOVÁ, Ľudmila: Okazionalizmy v hovorenej slovenčine. Prešov : Náuka, 2000. S. 108. ISBN 80-968202-8-1.
Ohlas:[4] ŽIGO, Pavol: Na margo analógie v jazyku. In: Človek a jeho jazyk. 1. Jazyk ako fenomén kultúry. Bratislava : Veda, 2000. S. 229.