Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Furdík Juraj (100%)
Názov:Štylistické dimenzie slovotvorne motivovaného slova
Zdroj:Jazykovedný časopis
Lokácia:Roč. 38, č. 1 (1987), s. 25-31
ISSN:0021-5597
Ohlas:[4] LIPTÁKOVÁ, Ľudmila: Okazionalizmy v hovorenej slovenčine. Prešov : Náuka, 2000. S. 108. ISBN 80-968202-8-1.