Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Rakús Stanislav (100%)
Názov:Literatúra a škola
Zdroj:Slovenské pohľady : na literatúru, umenie a život
Lokácia:Roč. 104, č. 9 (1988), s. 64
Ohlas:[4] GERMUŠKOVÁ, Marta: O vzťahu empatie, kreativity a interpretácie. In: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Presoviensis. Studia Philologica, Annus VII, 2000, s. 40.
Ohlas:[4] GERMUŠKOVÁ, Marta: Zážitkovosť a funkčnosť v čítankových textoch. In: O zážitkovosti a funkčnosti v literatúre pre deti a mládež. Prešov : Náuka, 2002. S. 191.
Ohlas:[4] GERMUŠKOVÁ, Marta: Fenomény osobného a inštitucionálneho pri interpretácii školského umeleckého textu. In: Slovo o slove [8]. Prešov : Náuka, 2002. S. 60.
Ohlas:[4] GERMUŠKOVÁ, Marta - SEDLÁK, František. Úvod do literatúry. 1. vyd. Prešov : FHPV PU, 2003, s. 155.