Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Rytmus a metrum v preklade veršovaného textu
Zdroj:Konfrontačný a komparatívny výskum jazykovej a literárnej komunikácie
Vydavateľské údaje:Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1991
Lokácia:S. 199-204
ISBN:80-08-00568-8
Ohlas:[4] ZAMBOR, Ján: Preklad ako umenie. Bratislava : UK, 2000. S. 225. ISBN 80-223-1407-2.
Ohlas:[4] VALCEROVÁ, Anna: V labyrinte vzťahov. Prešov : FF PU, 2000. S. 91. ISBN 80-8068-011-6.
Ohlas:[4] BILÁ, Magdaléna: Rhytmic patterning in Slovak speakers' production of English. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied, 2001. S. 88. ISBN 80-968557-2-7.
Ohlas:[4] ANDRIČÍK, Marián. K poetike umeleckého prekladu. 1. vyd. Levoča : Modrý Peter, 2004, s. 81.